Dette gir arbeidsglede og energi og reduserer faren for psykiske plager

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Det er jo ingen bombe at dette er de 7 faktorene på jobben som reduserer faren for psykiske plager og gir økt positiv affekt (arbeidsglede, håp, energi), men det interessante er at det er forskningsdata fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) som bekrefter dette vitenskapelig:

  • Kontroll over avgjørelser knyttet til arbeidet sitt
  • Positive utfordringer i jobben
  • Støtte fra nærmeste leder
  • Å ha en rettferdig leder
  • Opplevelsen av tilhørighet i organisasjonen
  • Et godt sosialt klima
  • Opplevelsen av at organisasjonen legger vekt på de menneskelige ressursene
Studien omfatter 4158 norske arbeidstagere fra 63 ulike virksomheter fordelt på privat og offentlig sektor. Deltagerne er blitt fulgt over tid. Den vitenskaplige artikkelen om studien har tittelen «

Psychological and Social Work Factors as Predictors of Mental

Les mer

Nyansatte starter den nye jobben med to uker fri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Lederen Jason Freedman i eiendomsselskapet 42floor ber de nyansatte starte sitt nye arbeidsforhold med 14 dager betalt fri. Fra dag én.

På den måten kommer de seg ut et kapittel i livet og over i det neste. Hvis selskapet du drev har gått konkurs, eller du er blitt sagt opp eller mislikte din forrige jobb, får du to uker til å hente deg inn mentalt og fysisk, forklarer han. Å ha fri mens du søker jobb, blir ikke det samme, mener Freedman, – da føler du presset etter å finne en jobb.

Å starte et arbeidsforhold

Les mer

8 tips til munter og lønnsom høstmoro på jobben

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Sommeren på hell, så nå gjelder det å holde humøret oppe!
Her er åtte muntre ideer til å få det litt morsomme på jobben i høst; det er både hyggelig og lønnsomt!

1. Arranger en avdelings-ekskursjon – gjerne med en guide – i en park, et museum, en interessant utendørs severdighet – eller besøk en annen virksomhet  i nærheten og lær mer om hva de gjør og hvordan de jobber

Les mer

Her er de 10 kultur-ødeleggerne på jobben

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Trives du ikke på jobben?

Her finner du nok grunnen(e):

The 10 Company Culture Killers

Trenger du mer begeistring , bedre miljø og resultater blant medarbeiderne eller i ledergruppen? Klikk her for å lese mer om workshops, foredrag og prosesser for å øke energi og engasjement.

Og klikk her for å lese mer om 5 bøker om humor og begeistring på jobben.

Dårlig arbeidsmiljø: Mister 15 timer i uka per ansatt

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Det er veldig dyrt å ikke ha det morsomt på jobben. Men overraskende mange ledere er fortsatt ikke klar over det. Vi får håpe forskningen vekker dem:
I følge en svensk undersøkelse produserer de ansatte i snitt 38 prosent mindre når de opplever arbeidsmiljøproblemer, kan vi lese i Ukeavisen Ledelse.
 Et dårlig arbeidsmiljø er ikke noe å trakte etter, verken for medarbeiderne som skal jobbe i de surnede omgivelsene til daglig eller for organisasjoner som sådan. Dårlig arbeidsmiljø koster, og nå har den svenske forskeren Malin Lohela Karlsson ved Karolinska Institutet undersøkt hvor stort produksjonstapet faktisk blir, skriver magasinet Personal och Ledarskap.

Rundt 5000 ansatte innenfor stat og kommune i Sverige har i studien svart på spørsmål der de vurderer egen helse, arbeidsmiljø og hvordan arbeidsmiljøet påvirker arbeidet deres. I tillegg er det gjort en studie der ledere ble bedt om å vurdere hvordan sykefravær, sykenærvær og arbeidsmiljøproblemer påvirker arbeidsgruppenes produktivitet.

Funnene viser at ansatte som opplever arbeidsmiljøproblemer

Les mer

En blogg om humor, ledelse og latterlig lønnsomhet