Kategoriarkiv: Begeistringsledelse

Sjefens trivsel smitter

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
dressed-as-elvis-1bb
Tidligere styreformann Herb Kelleher i Southwest Airlines, et av verdens mest lønnsomme flyselskap, synger Elvis-låter for de ansatte på en av de 70 flyplassene de betjener.

– Lederatferd smitter mer enn noe annet

– Ledere får de medarbeiderne han eller hun fortjener.

Det er Ingar Skaug som sier dette  til Aftenposten. Skaug har vært internasjonal toppleder gjennom mer enn 30 år, blant annet i SAS, Wilhelmsen Lines, og Wilh. Wilhelmsen Holding, der han var konsernsjef. Nå har han samlet sin historie og ledererfaring i boken Levende lederskap. ? Å skape trivsel på arbeidsplassen betyr enormt Les mer

Om oliven – og lure late ledere

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Av Jon Morten Melhus

Jeg hater oliven.

Når det i hyggelig lag settes frem oliven, takker jeg høflig nei. Da utbryter uten unntak alltid en av de tilstedeværende at han eller hun heller ”ikke likte oliven før, men etter å ha spist det i to-tre år, begynte å like det”.

I slike situasjoner pleier jeg å redegjøre for følgende parallell:
Når jeg er på hyttebesøk hos gode venner ved Les mer

Humørløse ledere

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

 Av Jon Morten Melhus, forfatter og rådgiver

Hvordan er sjefen din?

– Den som mangler sans for humor, har et alvorlig problem og bør ikke gis ansvar for andre mennesker, sier dr. philos. og professor Sven Svebak ved Det medisinske fakultet i Trondheim (NTNU).

Selvsagt er ikke målet at styret eller eier ansetter en standupkomiker som sjef. Men ledere uten sans for humor kan være svært skadelig for både medarbeidere Les mer

– Gode ledere inkluderer. Krev en god sjef!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

(Intervju i Sykepleien nr 7 – juni 2013)

Av: Kari Anne Dolonen Foto: Raymond Mosken – Alle fagforeninger burde kjempe for medlemmenes rett til en god sjef, sier Jon Morten Melhus. Han er aktuell med boka: «Sykt bra. Resepten på friske sykehus». Morten Eriksen-Deinoff og Jon Morten Melhus har intervjuet ni ledere ved norske sykehus som er flinke i jobben sin. De mener at eksemplene viser at det er mulig å drive gode sykehus innenfor de rammene som finnes.
INKLUDERE: Jon Morten Melhus og Morten Eriksen-Deinoff konstaterer at ledere som har evnen til å lytte til sine ansatte og har en inkluderende stil, er de som lykkes. Foto: Raymond Mosken.

– Det er en del folk innenfor helsevesenet, blant annet Helsetjenesteaksjonen, som skylder på eksterne forhold. Likevel tyder alle våre eksempler på at når ledere kan faget ledelse, ligger løsningene internt, sier Jon Morten Melhus.

– Tror du dette vil provosere?

? Det håper jeg da, hvis det fører til at helsevesenet får enda Les mer

Transformasjonsledelse er lønnsom ledelse

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Både internasjonale og norske studier viser at det er en sterkere sammenheng mellom transformasjonsledelse og effektivitet i organisasjoner enn med noen annen lederstil.

På bildet over ser du Arne Flaat, tidligere administrerende direktør ved Sykehuset Nord-Trøndelag, et fremragende eksempel på begeistringsledelse og transformasjonsledelse, som du kan lese mer om i bøkene «Begeistring!» og «Sykt bra».

Transformasjonsledelse skaper engasjement og forpliktelse, medbestemmelse og kraft i endringsprosessen. En transformasjonsorientert leder Les mer

Ett spørsmål som kan gjøre deg til en bedre leder

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Å være leder for frivillige, ikke- lønnede medarbeidere er langt mer krevende enn å lede fast ansatte, sier Timothy Kastelle ved University of Queensland, Brisbane i Australia.

Hvorfor?

1. Entusiasme og pasjon trumfer alt: Lidenskap er det som holder virksomheten gående. Hvordan kan du holde en gruppe på 120 frivillige engasjert? De må ha en visjon og et formål å brenne for.

2. Du kan ikke Les mer

Begeistringsledere øker produktivitet og kundelojalitet med 40%

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Av Jon Morten Melhus

BegeistringsBarometeret

er utviklet i samarbeid mellom TNS Gallup/Kantar og Humor & Lønnsomhet for å måle sammenhengen mellom lederens evne til å motivere og engasjere, medarbeidernes egen begeistring, produktivitet og kunde-/brukerlojalitet. Undersøkelsen ble gjennomført to ganger i løpet av en toårsperiode.

Ca 1000 personer i et representativt utvalg i private Les mer

Derfor lønner det seg å ha god humor på jobben

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tør du å bruke humor når du leder kollegene dine? Om ikke vil du trolig få en aha-opplevelse når du prøver det.

Psykoanalytiker Sigmund Freud stilte spørsmål ved hvorfor menneskene, i motsetning til andre arter på jorden, har utviklet en sterk sans for humor. Fra et darwinistisk perspektiv har det med overlevelse å gjøre. humor_jon-morten-melhus-foto-knut-bry-bry0471-sort-hvitt
Jon Morten Melhus

Hvem:
Driver selskapet Humor & Lønnsomhet, som trener ledere og medarbeidere i å skape mer begeistring på jobben.

Lederbakgrunn:
Blant annet fra Den Norske Opera, Radio 1, «Mot i Brøstet», Stig og Stein Idélaboratorium AS og reklamebyråer.

– Sans for humor er en ferdighet som hjelper oss å mestre stress, frustrasjoner, ubehag og Les mer

Slik vil ledere ledes

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Det er feil å tro at ledere ikke trenger ledelse

I en ny undersøkelse har Væksthus for Ledelse – et dansk nettverk bestående av praktikere, politikere og embetsmenn som sysler med ledelse i offentlig sektor– tatt mål av seg å finne svar på hvilke forventninger ledere har til sine egne sjefer. Og vice versa. De har intervjuet ledere i kommuner og regioner, og skriver i en artikkel hos lederweb.dk at man skal være forsiktig med å tro at ledere ikke trenger ledelse, skriver Anita Myklemyr i Ukeavisen Ledelse.
Dette er det viktigste lederne i undersøkelsen forventer av sine sjefer:

  • Tydelig strategisk retning
    Ledere har behov for at sjefen oversetter og formilder forvaltningens og politikernes ønsker, slik at de har noe å styre etter. Lederne ønsker å ? på et tidlig
Les mer

Motivasjonsforedrag om begeistring for ledere og medarbeidere

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Få mer begeistring, energi og bedre resultater hos medarbeidere og ledere med faglige inspirasjonsforedrag med Jon Morten Melhus.

Medarbeiderforedraget
«Humor og begeistring: Latterlig lønnsomt»

Jon Morten Melhus holder kickoff foredrag (Foto: Knut Bry)
Jon Morten Melhus holder kickoff foredrag (Foto: Knut Bry)

I dette svært underholdende foredraget, basert på cases, forskning og gode eksempler påpeker Jon Morten Melhus viktigheten av humor og begeistring på arbeidsplassen og i kunnskapssamfunnet for å skape gode prestasjoner og resultater.  Han mener at mer humor Les mer