Når skal norske skoler lære å lære?

I debatten om undervisningskvalitet, fravær, frafall og endringer i lærernes arbeidstid, ser jeg lite nysgjerrighet etter å hente kunnskap fra skoler som har interessante erfaringer og gode løsninger på disse områdene.

Realfag og matematikk er en utfordring for mange skoler, lærere og elever. Samtidig har Norsk Matematikkråd de siste åtte årene delt ut «Bernt Michael Holmboes minnepris»til Les mer

Sykehusledelse på liv og død

Av Morten Eriksen-Deinoff og Jon Morten Melhus

(Artikkel i Overlegeforeningens tidsskrift «Overlegen» desember 2013)

Medisinsk ledelse med fokus på ”styring, prioritering og forutsigbar drift”, slik Overlegeforeningen definerer det, er ikke tilstrekkelig for å utvikle medisinske enheter til moderne, veldrevne kunnskapsvirksomheter.

Overlegeforeningens policydokument fra 2010 presiserer Les mer

Går barnet ditt på en dårlig eller god skole?

Skolen er i gang, for både førsteklassingene og de eldre elevene.

Foreldre bør spørre: Går barnet mitt på en bra skole? Er læreren bra? Er rektor dyktig nok? Blir barnet mitt sett, støttet og motivert?

Dessverre er det altfor store forskjeller på skoler, rektorer og lærere til at alle foreldrene kan sove helt godt om natten.

I boken «Riktig rektor?», hvor jeg sammen med Pernille Dysthe har studert ledelsen ved 11 barne-, ungdoms- og videregående skoler, Les mer

Humørløse ledere

Ledere uten sans for humor kan være svært skadelig både for medarbeidere og virksomheten.

Kronikk i Aftenposten av Jon Morten Melhus Jon Morten Melhus (Foto: Knut Bry)

Hvordan er sjefen din?

«Den som mangler sans for humor, har et alvorlig problem og bør ikke gis ansvar for andre mennesker», sier dr.philos. og professor Sven Svebak ved Det medisinske fakultet i Trondheim (NTNU).

Selvsagt er ikke målet at styret eller eier ansetter en standupkomiker som sjef. Men ledere uten sans for humor kan være svært skadelig for både medarbeidere og virksomheten. Mangel på humor og selvironi Les mer

Grimsgaard, Helsetjenesteaksjonen og ledelse

La oss innledningsvis understreke at vi er enig med Christian Grimsgaard  og Helsetjenesteaksjonen i at det er tildels store utfordringer ved deler av norsk sykehussektor, ikke minst i Oslo. Vi støtter også fullt ut Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforum når hun sier «Lytt meir til dei på golvet». Det kan se ut til å ha spredd seg en misoppfatning om at boktittelen vår indikerer Les mer

Helsetjenesteaksjonen bør fremsnakke sykt gode ledere

Av forfatterne Morten Eriksen-Deinoff og Jon Morten Melhus

(Innlegg i VG 29. mai 2013)

I VG 24.5. nedvurderer Christian Grimsgaard med kraftige metaforer ni meget dyktige ledere – hvorav flere leger – som sammen med medarbeidere har løst utfordringene sykehus og klinikker sliter med. Lederne vi har presentert i vår bok «SYKT BRA – Resepten på friske sykehus» følger de prinsippene Les mer

Hvorfor sykt negative til sykt bra sykehus?

 Innlegg i VG 19. mai 2013, av forfatterne Morten Eriksen-Deinoff og Jon Morten Melhus
(Faksimile av innlegget lenger nede på siden)

Helsetjenesteaksjonen, representert ved allmennlege Kjetil Karlsen og professor Marit Kirkevold (K-K) hevder i VG 8. mai at telle- og rapporteringstyranniet  og et viltvoksende helsebyråkrati fører til at pasientbehandlingen blir lidende.

De kritiserer vår bok Les mer

Vacation On Their First Day

We Ask New Employees To Take A Two-Week Paid Vacation On Their First Day.

By Jason Freedman, 42Floors

Vacations have always been hard for me. It’s a weird thing to say, but it’s true. They just don’t come naturally to me.

I remember when I was in business school, all of my classmates were taking these epic vacations seemingly all the time.

Spring breaks in Costa Rica, pre-internship trips to South America… I saw the pictures and they did look like fun, but yet each Les mer

En blogg om humor, ledelse og latterlig lønnsomhet