Transformasjonsledelse

Transformasjonsledelse er lønnsom ledelse

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Både internasjonale og norske studier viser at det er en sterkere sammenheng mellom transformasjonsledelse og effektivitet i organisasjoner enn med noen annen lederstil.

På bildet over ser du Arne Flaat, tidligere administrerende direktør ved Sykehuset Nord-Trøndelag, et fremragende eksempel på begeistringsledelse og transformasjonsledelse, som du kan lese mer om i bøkene «Begeistring!» og «Sykt bra».

Transformasjonsledelse skaper engasjement og forpliktelse, medbestemmelse og kraft i endringsprosessen. En transformasjonsorientert leder skiller seg fra en transaksjonsleder ved at vedkommende ikke bare gjør seg kjent med hvilke behov medarbeiderne har i jobbsammenheng, men også går aktivt inn for å utvikle egenskapene til kolleger, underordnede og til og med sine overordnede. Transformasjonsledelse kombinert med ansvarliggjøring og myndiggjøring av individet er effektivt lederskap.

Dette i motsetning til industrisamfunnets foretrukne lederform, transaksjonsledelse, som i korte trekk går ut på at forholdet mellom leder og medarbeider er en form for sosial transaksjon, hvor arbeidskraft byttes mot belønning. Transaksjonsledelse kjennetegnes av å være ledelse innenfor en etablert ramme av spilleregler, med vekt på ytre belønninger (og sanksjoner). Det vil si «gulrot og pisk» prinsippet. Transaksjonsledelse kjennetegnes av ovenfra og ned ledelse, med sterk kontroll og overvåkning av de ansatte.

Transformasjonsledelse kan kort forklares med de fire I’er:

1. Idealisert innflytelse/karisma:
Lederen virker som en inspirerende rollemodell og vekker stolthet, tro og håp hos ansatte ved å aktivt takle problemer og uttrykke selvsikkerhet og utfordre tingenes tilstand.

2. Inspirerende motivasjon:
Lederen inspirerer de ansatte til å akseptere og strekke seg mot utfordrende mål og en visjon for fremtiden.

3. Individuell omtanke:
Lederen viser personlig respekt for ansatte ved å involvere seg i den enkelte. Det betyr å være nysgjerrig på sine medarbeidere og sammen med den enkelte finne ut under hvilke arbeidsbetingelser de jobber best. Lederen bedriver veiledning, mentoring, coaching.

4. Intellektuell stimulering:
Lederen formulerer nye ideer som gir ansatte mulighet til å tenke over vanlig praksis og tankemåte. Han gjør ikke nødvendigvis dette alene, men stiller spørsmålene snarere enn å ha svarene.

Det er rimelig stor forskningsmessig enighet om at transformasjonsledelse er en mer effektiv form for ledelse enn transaksjonsledelse og la-det-skure-ledelse, skriver Stig Berge Matthiesen i Magma. En metastudie basert på 20 undersøkelser fant at transformasjonsledelse korrelerte sterkt med forhold som effektivitet, jobbtilfredshet og det å anstrenge seg ekstra i jobben.. En nyere metastudie fra 2011 der resultatene fra 113 studier ble vurdert under ett, fant at transformasjonsledelse korrelerte med diverse mål på ytelse og effektivitet hos medarbeidere, men også med gruppe- og teamprestasjoner. Nevnes bør også en annen nyere metastudie der 56 studier ble sammenfattet, og hvor det ble avdekket en klar forbindelse mellom transformasjonsledelse og ledereffektivitet.

Litt tabloid kan vi se at transformasjonsledelse skaper begeistring og gode resultater ved at lederen ser, blir sett og involverer sine medarbeidere.

Transformasjonsledelse
Slik skaper transformasjonsledere begeistring og gode resultater.

Les mer om transformasjonsledelse og suksessrike begeistringsledere i «Lure ledere», «Begeistring!» eller i den nye sykehusboken «Sykt Bra» av Morten Eriksen-Deinoff og Jon Morten Melhus)

Les også

Topp 10 spørsmål til medarbeidersamtalen Hva er det lurt å spørre om i medarbeidersamtalen? Her er ti gode spørsmål som stilles i medarbeidersamtalen i amerikanske selskaper, i følge nettste...
Direktøren som høylydt forteller at han går tidlig fra jobben Robbert Rietbroek, konsernsjef i PepsiCo Australia og New Zealand, oppfordrer lederne til å markere tydelige når de går tidlig fra jobb for å hente ba...
Gjør mindre og bli en bedre leder!  Som leder kan du presse deg til å gjøre enda mer eller gjøre det enda bedre, for å holde tritt i en arbeidshverdag som endrer seg stadig hurtigere. M...
Lederforedrag om «Begeistringsledelse» Tren lederne i begeistringsledelse så de skaper mer entusiasme, energi og bedre resultater hos  medarbeiderne.   Jon Morten Melhus holder faglige, ...
Om å være sjef. Ett av mange udødelige verk fra 80-tallets mest legendariske, kunstneriske og kreative reklamebyråer, Haugen & Maning. Den dagen du kom hjem fra...
Motiverer ansatte uten pisk og gulrot Det er pussig at ikke flere virksomheter tar utgangspunkt i hva som motiverer medarbeiderne til å gjøre en enda bedre jobb...
Slik kan Julenissen bli en mye bedre sjef! Det er travle tider hos Julenissen denne uken, og da kan lederskapet gå litt på halv tolv. Her er syv gode tips til hvordan Julenissen kan bli en bed...
Derfor lønner det seg å ha god humor på jobben Tør du å bruke humor når du leder kollegene dine? Om ikke vil du trolig få en aha-opplevelse når du prøver det. TEKST: GURO THOBRU, Publisert på Lede...
Humørløse ledere  Av Jon Morten Melhus, forfatter og rådgiver Hvordan er sjefen din? - Den som mangler sans for humor, har et alvorlig problem og bør ikke gi...
Slik vil ledere ledes Det er feil å tro at ledere ikke trenger ledelse I en ny undersøkelse har Væksthus for Ledelse – et dansk nettv...